CÁC NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG SALON TRONG THÁNG 6 CHO 12 CON GIÁP

➖ Thời khắc nào tốt nhất trong tháng 6 này để khai trương tiệm tóc của mình❓

➖ Chọn được địa điểm, hướng phong thuỷ rồi, thì ngày tốt để khai trương cực kỳ quan trọng giúp cho việc làm ăn của salon/spa mình gặp nhiều thuận lợi hơn 🎊

➖ Mỗi con giáp đều có ngày giờ nhất định. Dưới đây là một vài ngày, giờ tiêu biểu trong tháng 6 tương ứng với cung hoàng đạo của 12 con giáp mà Saigon2Tech đã tìm hiểu và xin mời anh/chị cùng xem qua 😘

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ KHAI TRƯƠNG SALON CHO TÝ, SỬU, DẦN MẸO

Tuổi Tý

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Sửu

 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

ngay-hop-tuoi-khai-truong-cho-12-con-giap-trong-thang-6

Tuổi Dần

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h

Tuổi Mão

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

ngay-hop-tuoi-khai-truong-cho-12-con-giap-trong-thang-6

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ KHAI TRƯƠNG SALON CHO THÌN, TỴ, NGỌ MÙI

Tuổi Thìn

 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Tỵ

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h

Tuổi Ngọ

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Mùi

 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21H

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ KHAI TRƯƠNG SALON CHO THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI

Tuổi Thân

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Dậu

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Tuất

 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo rất tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 28/6/2019 (26/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h; 19h-21h

Tuổi Hợi

 • 12/6/2019 (10/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h; 17h-19h
 • 14/6/2019 (12/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h
 • 26/6/2019 (24/5 AL): có 4 giờ hoàng đạo tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h

 

Địa điểm đã có, ngày giờ cũng có luôn rồi, vậy còn máy móc bạn tìm được chỗ bán máy uy tín và giá tốt chưa ?

Tại S2T đang có chương trình combo khai trương SIÊU TIẾT KIỆM với chương trình đặc biệt Mua 1 Nhận 100.

Chi tiết chương trình xem tại:

Website: https://saigon2tech.com/ngay-tot-khai-truong-hop-phong-thuy

Fanpage: https://www.facebook.com/maylamtockingbell/posts/2370297676572045?sfnsw=cl

Hotline/Zalo/iMess: 0934.08.48.18