CÁC NGÀY TỐT ĐỂ MỞ TIỆM TÓC TRONG THÁNG 7 CHO 12 CON GIÁP

➖ Thời khắc nào tốt nhất trong tháng 7 này để khai trương tiệm tóc của mình❓

➖ Chọn được địa điểm, hướng phong thuỷ rồi, thì ngày tốt để khai trương cực kỳ quan trọng giúp cho việc làm ăn của salon/spa mình gặp nhiều thuận lợi hơn 🎊

 

➖ Mỗi con giáp đều có ngày giờ nhất định. Dưới đây là một vài ngày, giờ tiêu biểu trong tháng 7 tương ứng với 12 con giáp mà Saigon2Tech đã tìm hiểu và xin mời anh/chị cùng xem qua 😘

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ MỞ TIỆM TÓC CHO TÝ, SỬU, DẦN MẸO

TUỔI TÝ
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h


TUỔI SỬU
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Rất Tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h


TUỔI DẦN
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6AL) - Nhâm Dần Rất Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Rất Tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h

TUỔI MẸO
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo

4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Cực tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ MỞ TIỆM TÓC CHO THÌN, TỴ, NGỌ MÙI

TUỔI THÌN
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h


TUỔI TỴ
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ  Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Rất Tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ  Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h


TUỔI NGỌ
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Rất Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
TUỔI MÙI
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão  Cực tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ KHAI TRƯƠNG SALON CHO THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI

TUỔI THÂN
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ  Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Rất Tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h


TUỔI DẬU
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6AL) - Nhâm Dần Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ  Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ  Cực tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

 

TUỔI TUẤT
(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai)
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
4/7/2019 (2/6 AL) - Nhâm Dần Rất Tốt 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/2019 (5/6 AL) - Ất Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão  Cực tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/2019 (17/6 AL) - Đinh Tỵ Rất Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/2019 (29/6 AL) - Kỷ Tỵ Tốt 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h


TUỔI HỢI
Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
17/7/2019 (15/6 AL) - Ất Mão Cực tốt 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
* Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai


Có ngày tốt, địa điểm thuận lợi vậy chần chừ gì mà không mua máy để kịp khai trương nào.
Bạn đang tìm nơi uy tín, có nhiều mẫu mã đa dạng để lựa chọn, không phải đi đâu xa, S2T tự tin đã và đang là sự lựa chọn tốt nhất của hơn 1000 salon từ Nam ra Bắc trong suốt 2 năm vừa qua.

Tại S2T đang có chương trình combo khai trương SIÊU TIẾT KIỆM với chương trình đặc biệt Mua 1 Nhận 100.

Chi tiết chương trình xem tại:

Website: https://saigon2tech.com/ngay-tot-khai-truong-hop-phong-thuy

Fanpage: https://www.facebook.com/maylamtockingbell/posts/2370297676572045?sfnsw=cl

Hotline/Zalo/iMess: 0934.08.48.18